Sunday, June 7, 2009

Monday, June 1, 2009

Year Six School Leaving Celebration


On the 26th of May the year six children together with the year seven pupils were invited to school for a farewell ceremony. It started with the celebration of Mass by Fr. Claude parish priest of St. Julian's. Afterwards a small party at school were the children were treated with some finger food and also water games. The day ended with a DVD were the children watched 'Night at the Museum 1' . At the end of the day the children were presented with a bookmark and  a small present.  


GOOD LUCK 
&
 GOD BLESS

Tuesday, May 19, 2009

                            Jiena Kelba.

 

Jiena kelba li noqgħod fil-kesħa.Dan il-kontinent li noqgħod fih huwa l-Antartika. Il-għamla tiegħi huwa bħala kelb tas-silġ. Is-sid tiegħi jismu Laban. Lili jgħajjtli Hannah. Jien niekol il-ħut ghaliex sidi ħut jaqbad.

 

Sidi jħobb jgħin lin-nies ta’ madwaru.Wara l-maltempat immur fis-silġ. Jiena immur niġri warajh  sabiex insalvaw in-nies.Jiena naf inxomm mhux ħażin u b’hekk inkun naqra ta’ għajnuna għal sidi.

 

Missek tarana inħaffru sabiex insibu in-nies sabiex insalvawhom. Jiena nxomm u sidi iħaffer. Jiena tgħidx kemm nifraħ meta ninduna li ħadd ma jkun weġġa’. Jiena għandi xogħol tajjeb ħafna li jgħin lin-nies.

 

 Lura lejn id-dar għandi familja sew mhux wisq. Hemm it-tifel ta’ sidi, tgħidx kemm iħobbni. Min-naħa l-oħra t-tifla tiegħu fitta wisq.

It-tifel joqghod ikellimni u jistaqsini x’avventuri kelli ma’ missieru.

 

Jiena għandi xogħol ieħor ukoll imma din id-darba inferraħ it-tfal. It-tifel ta’ sidi u xi ħbieb tiegħu jaqbdu slitta, jorbtuha miegħi u jiena mmur niġri b’kemm għandi saħħa. Huma jieħdu gost fuq l-islitta.

 

Meta jasal filgħaxija nieklu l-ħut u wara mmorru norqdu. Jiena mmur fuq soddti ngħidilhom il-lejl it-tajjeb u wara jisimgħuni nonħor.

 

Kitba ta’ Leona Vella is-Sitt Klassi

Tuesday, May 12, 2009

Making Bruschetta

One can use Maltese bread or else baguettes. Spread the garlic butter on the bread. Afterwards chop some fresh tomatoes in small cubes, grate the mozzarella cheeseand sprinkle some origano on top. Put them in oven for about twenty minutes. It,s simple, it's easy, it's quick. YUMMY!!!!!!

Year 7 

Monday, April 20, 2009

Jiena Ħuta

 

Jien ħuta ħamra tal-ilma ħelu. Minn din il-vaska tal-ħġieġ, lejl u nhar, noqgħod nara x’ikun għaddej fl-uffiċċju tad-dentist. Jien noqgħod l-Awstralja, Sydney biex inkun preċiża. Id-dentist xtrani minn ġo ħanut tal-annimali. Qabel kont ngħix ma’ ħuta oħra imma d-dentist taha lin-neputija antipatka tiegħu.

 

Meta ġiet l-ewwel darba fl-uffiċċju tad-dentist, in-neputija bdiet tħabbat fuq il-ħġieġ tal-vaska tiegħi qisha qed tagħmel terremot. Meta jkollu klijent id-dentist ġieli l-klijent jibda jgħajjat jew jibki bl-ugiegħ li jkollu f’ħalqu. “Tant għandi uġiegħ li lanqas bil-lejl ma nkun nista norqod “,jghid il-klijent. “Tibżax il-lejla żgur ħa tkun tista torqod”, iwieġbu lura d-dentist.

Mhux dejjem ikun l-għajjat tal-klijenti fl-uffiċċju. Meta d-dentist jħalli t-tieqa miftuħa u jitlaq jiekol ġieli jiġu xi għasafar li jieklu l-ħut u jiġu biex jikluni imma d-dentist jiġi eżatt fil-ħin biex ma jaqbdunix l-għasafar.

Persuna li vera nħobb hija l-mara tad-dentist. Hija tiġi tgħinu. Ġieli toqgħod tkellimni. Jien vera nieħu gost! Ħija ġieli tagħtini niekol ukoll.

Meta fl-aħħar jasal il-ħin li d-dentist jitlaq ikun dalam barra. Huwa jghidli,”Saħħa, narak għada!”. Jien nagħlaq għajnejja u norqod.

 

Laila Raway

The secret box in my drawer.

 

Last week it was my tenth birthday. My weird cousin Gwyneth and her mum (my aunt) came to visit me at my house. She gave me a present but I didn’t open it there and then as I was too busy playing with Gwyneth and eating cake.

 

After my aunt and cousin left, I went to my bedroom to open my present. The present was a cute medium sized blue box. As I opened the box I saw a stick resembling a tree branch Now, I do know that Gwyneth bought it from an antique shop but I thought she was really stupid not to check if the box had anything in it! Yet I didn’t know that my adventure was about to start.

 

I immediately phoned Gwyneth. I asked her if this was just a prank of hers. She told me that this was no prank of hers. The stick inside the cute blue box is magical and can take you anywhere in the world. Sometime after I took my blue box carrying the magic stick out of my drawer. I wondered if my stick would take me to Sweden. I held the stick in my hand and wished from my heart to go to Sweden.

 

A lot of sparks flew around me. Oh, my! I found myself in Stockholm! After wondering the whole day in Stockholm, visiting museums and shops, I got tired and decided to go home. I found out that to go back to my bedroom I only had to wish my way back. After Sweden I kept on visiting other places with my cousin Gwyneth. I’m very sorry for being so sceptical. Each time I call my cousin to see if she wants to come with me she reminds me how silly I was not to believe that a tiny stick resembling a tree branch could be so magical!

 

By Laila Raway – Year 6